Odběr novinek

Přihlášení

Ožehavé otázky

Právě čtete nejvýznamnější článek na tomto webu. Mnoho lidí před schůzkou s poradcem vůbec netuší, co je poradce zač. Patří mezi ty, kteří berou práci opravdu zodpovědně, nebo je to jeden z těch, pro které je důležité nabírat pod sebe co nejvíce lidí, aby nemusel s klienty vůbec pracovat a klienti pro něj nejsou důležití? Zde se dovíte mé názory na otázky, kterým se mnoho poradců raději vyhýbá. Právě znalost názorů na tyto otázky hodně napoví o přístupu poradce ke klientům a k poradcům pod ním.

Investiční životní pojištění

 Nejdůležitější produkt v portfoliu většiny poradců. Důvod? Peníze! Za žádný jiný produkt nemá poradce tak vysoké provize jako právě za IŽP. I z tohoto důvodu je IŽP poradci nejčastěji sjednávaným produktem. Jak je možné, že si může pojišťovna dovolit dávat zprostředkovatelům vyšší provize než u jiných produktů? Odpověď možná sami uhodnete. Pojišťovna si to vybere od klienta. Jinak řečeno se jedná o produkt s velice vysokými poplatky. Nejvíce je to poznat u investiční složky pojištění. Na druhou stranu je všeobecně známo, že cena připojištění na zdravotní rizika je nižší než u úrazových pojištění.

Můj pohled: IŽP je skvělý produkt pro zajištění rizik. Proto i já zajištění příjmu řeším většinou přes IŽP, ale není vhodné na spoření. Proto pokud je to jen trochu možné, snažím se investiční složku minimalizovat a investovat přes vhodnější produkty.

MLM společnosti

Ve zkratce z pojmu MultiLevel Marketing vypíchnu několik důležitých vlastností. Společnosti fungující na tomto principu jsou typické vytvářením struktur. Každý ve skupině si vydělává distribucí nějaké služby nebo výrobku a navíc má možnost vytvářet vlastní strukturu. A z ní mu samozřejmě plyne část financí, které jeho struktura vydělala. V poradenské praxi to vypadá tak, že každý v MLM společnosti začíná jako poradce, jedná s klienty a prodává produkty. Může se ale rozhodnout stát se manažerem, přivést další poradce, vzdělat je, vyškolit a mít z nich zisky.

Můj názor: princip fungovaní MLM rozhodně není špatný. Bohužel česká legislativa je vůči poradenství velice benevolentní a tak se do takovýchto struktur mohou dostávat lidé, kteří v tomto oboru opravdu nemají co dělat a doplácejí na to právě jejich klienti. V MLM společnostech může mít poradce větší dozor ,shora' protože má nad sebou několikavrstvou strukturu - samostatný poradce nemá nikoho, kdo by jeho práci kontroloval. To je ale dvousečná zbraň. Pokud je struktura nad ním kvalitní, pak by měla být i jeho práce kvalitní. Ale pokud je nekvalitní, tak se většina nových poradců naučí nekvalitní práci. Já osobně bych se už do MLM nevrátil. Přesto si myslím, že pro začátek v oboru je to lepší prostředí.

Recruiting

 Recruiting je nástrojem lidí z MLM, jak si vytvořit vlastní strukturu. Formy, jak narekrutovat spolupracovníka jsou různé, ale co je diskutabilnější, jsou oni spolupracovníci. Mnoha lidem jde o peníze tak moc, že jsou schopni narekrutovat kohokoliv. V poradenství se razí heslo:,,Dokud to nezkusíš, tak nezjistíš, jestli by ti to šlo." Takto jsou často ,lapeni' lidé, kteří obhospodaří svou rodinu a žádného jiného klienta nikdy nepotkají.

Můj názor: Výše zmíněné heslo je určitě pravdivé, leč existují předpoklady, podle kterých se dá určit, jak velkou šanci má ten či onen člověk uchytit se v poradenství. Dle mého názoru je vždy nutné tuto pravděpodobnost vypočítat a rekrutovat jen ty nadějné. Dnes se dá totiž s nadsázkou říci, že je více ,,poradců" než klientů. To není dobré pro žádnou ze stran.

Vztah poradce-klient

 Otázka, kterou příliš mnoho poradců neřeší, a klienti ji neřeší vůbec. Přesto je podle mě velice důležitá. Možná nejdůležitější ze všech. Poradce bez klientů nemůže existovat a klient bez poradce se může připravit o nemálo peněz. Evidentně by mezi nimi měl být symbiotický vztah (spolupráce). Ale obě strany často dělají chyby.

Ty často diskutované jsou na straně poradce. Někteří poradci vnímají spolupráci stylem:,,Tak příští týden to podepíšeme, příští měsíc mi přijde provize. Krása." Správně by však měl dodat:,,Nesmím zapomenout vše ohlídat, hned se dohodnout, kdy se příště sejdeme abychom si ověřili, že vše funguje jak má...".

Často se ale chyb dopouštějí i sami klienti. Mít poradce by mělo být privilegiem, ne trestem. Pokud si to klient neuvědomí, sebelepší poradce mu nedokáže pomoci na maximum. Stejně jako by měl mít poradce úctu ke klientovi, měl by mít úctu i klient k poradci. Poradce věnuje přípravě projektu mnoho hodin. Není nic horšího, než když klient začne do nekonečna přesouvat schůzku, protože tu mu do toho přijde návštěva známé, tu je moc teplo, takže se jede raději vykoupat a podobně. Ne že by klient nesměl odříct schůzku. Je ale důležité mít skutečný důvod. Celý vztah má být založen na vzájemném respektu.

Můj názor: Pro mě je vztah s klientem velice důležitý. Tahle práce mě baví, pouze pokud baví i klienty. Jak ostatně tyto stránky napovídají, je pro mě ze všeho nejdůležitější otevřenost a transparentnost. A to oboustranná.

Rád Vám své názory doplním na osobní schůzce. Neváhejte mě kontaktovat a domluvit si schůzku.

¨Finanční plán