Finanční poradenství zdarma, placené nebo žádné?

Tyto a mnohé další otázky jsem pokládal respondentům v mém nedávném průzkumu. Co si tedy o poradenství myslí běžní lidé?

V minulých měsících se mohli návštěvníci těchto stránek, a nejenom oni, účastnit průzkumu ohledně finančního poradenství v Čechách.  Průzkumu se zúčastnilo několik desítek plnoletých respondentů a to především ve věkové skupině do 26 let (70%).  Zbytek patřil do skupiny do 40 let. 31% z nich mělo středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. Zbytek vysokoškolské (min studují 2.ročník VŠ) nebo mezinárodní. Rozdělení podle příjmových skupin zahrnuje všechny skupiny.

 

O finanční produkty se zajímáme spíše pasivně

Na výsledcích mě mile překvapilo, že pouze 5% respondentů se o finanční produkty a související otázky vůbec nezajímá. Naopak 36% se zajímá aktivně. Zbytek si pouze občas najde nějaké informace.

I přes nízký průměrný věk respondentů má 73% z nich osobní zkušenost s nějakým poradcem. Je tedy jasné,  že trh je silně konkurenční.  Produkty ale stále uzavíráme především na pobočkách společností (65% ). Přes poradce uzavřelo smlouvu pouze 40% respondentů. Zatím se příliš neprosazuje internet (19%).

44% respondentů považuje finanční poradenství za teoreticky užitečné, ale reálná praxe je prý bohužel spíše neužitečná.

Nejznámější je OVB, nejhorší  Partners

Odpovědi na otázku, zda máme s poradci zkušenosti dobré, špatné nebo neutrální jsou zcela vyrovnané.

Mnoho měsíců probíhá především na internetových portálech válka mezi MLM a Poolovými společnostmi o to, které jsou lepší. 66% respondentů ale ani neví, jaký je mezi tím rozdíl. Z pohledu dojmu u klienta je tak úplně jedno, pod jakým typem společnosti pracujete.

Z oddílu týkajícího se jednotlivých firem jednoznačně vyplynulo, že nejznámější poradenskou společností je MLM společnost OVB, kterou nezná pouze 16% dotazovaných. Jedinou další společností, kterou zná více než 50% dotazovaných je další MLM Partners (67%). Naopak pool Bonnet, pod kterým pracuji já, zná pouze 17% dotazovaných.

Nejhorší poměr mezi hodnocením kvalitní a nekvalitní má MLM společnost Partners (Nekvalitní 41%, Kvalitní nebo Průměr 25%). Naopak nejkvalitněji vnímaný je pool Insia (Nekvalitní 8%, Kvalitní nebo Průměrný 15%). Ale při takto malé známosti rozhodně nelze vyvozovat jakékoliv závěry.

Pro honorářové poradenství stále nenastal čas

Nejzajímavější částí dotazníků byla část týkající klientem placeného poradenství. To je otázka, která se v poslední době také často mezi poradci řeší. Podle mnohých je právě toto cesta, jak poradenství zkvalitnit. Navíc v několika evropských státech už bylo provizní poradenství zakázáno zákonem, takže tam jiné, než placené poradenství neexistuje.

V ČR je ale pro klienty stále velkou neznámou. Pouze 18% dotazovaných s ním má nějakou zkušenost.

31% respondentů si dokonce myslí, že provizní způsob je dobrý a nikdy by poradci nezaplatili. Dalších 23% by ho nevyužilo, protože si myslí, že by si ho nemohli dovolit. 40% dotazovaných by ho prý využilo, pokud by jim přineslo nějaké zajímavé výhody. Pouze 5% by ho využilo určitě.

Pokud by už klienti měli za poradenství platit, nejčastěji by si od toho slibovali kvalitní finanční plán, srovnání více produktů a  aktivní sledování investic. Naopak málo kdo by očekával nějaký konkrétní počet osobních schůzek nebo vrácení provizí, které by poradce i tak získal.

40% dotazovaných by bylo za kvalitní poradenství ochotno jednorázově zaplatit mezi jedním a pěti tisíci korun. Dalších 20% jedině méně a zbytek by neplatilo nic. Pravidelný servis si je ochotno platit dokonce ještě méně lidí (43% proti). Do 400 Kč/měsíc by byla ochotna platit pětina dotazovaných. Další pětina by platila do 800 Kč/měsíc. 13% by bylo ochotno platit i více.

Stále neumíme nastavit pojistky ani efektivně šetřit.

Poslední část byla pouhým dobrovolným kvízem, jehož slovní hodnocení jsem potom respondentům zasílal na e-mail.  Kvízem mi bylo opět potvrzeno, že většina lidí, místo toho, aby si pojistili převážně invaliditu a pracovní neschopnost, stále draze pojišťují ‚prkotiny‘ jako jsou drobné úrazy. Mnoho lidí stále podceňuje pojištění odpovědnosti.

Pozitivním zjištěním je, že by dnes už jen málo kdo šetřil peníze pro dítě v životním pojištění. Stále ale přetrvává zastaralé a neefektivní stavební spoření. Taktéž při spoření na důchod jsou Češi stále příliš konzervativní a bojí se využívat dynamické investiční fondy.

Závěrem chci všem zúčastněným poděkovat za jejich čas a otevřenost. Přeji Vám, ať všechny další zkušenosti s poradenstvím jsou už jen pozitivní.

Dotazník je možno stále vyplňovat zde. Pokud by došlo k významným změnám ve výsledcích, budu článek aktualizovat.

 

 

Přidat komentářAnti-spam: Sestav puzzle
¨Finanční plán