Konec finančních poradců v Čechách nebo jen další prázdná gesta?

Zdá se, že se blíží apokalypsa pro finanční poradce. Internetové finančně-informační portály v posledních týdnech nežijí ničím jiným než regulacemi provizí u životního pojištění a doporučeními ČNB ohledně zprostředkování produktů. Z některých článků nebo vyjádření se může zdát, že pokud návrh zákona omezujícího provize projde, bude to znamenat konec pro většinu poradců. Jaký je ale můj pohled?

Seberme jim 20%

Záminkou pro všechna opatření ve finančním poradenství má být ochrana spotřebitele před nepoctivými poradci. Především potom před ,protáčením‘ životního pojištění. Více o protáčení IŽP níže v odkazech. Aktuálně projednávaný zákon má snížit maximální jednorázovou provizi za IŽP na 150% ročního pojistného. Přitom dnes lze získat až 190%. V praxi to znamená, že pokud sepíšete s poradcem smlouvu, na kterou budete platit 20 tis. Kč měsíčně, může dnes poradce vydělat až 38 tis. Kč. Po regulaci získá maximálně 30 tis. Kč. Důležité je ale zmínit, že běžný poradce z této částky získá tak 50%, protože zbytek si rozdělí jeho společnost a jeho nadřízení. Poradce tedy místo 19 tis. získá 15 tis. A to tu mluvíme o extrémním případě 190% provize. Reálně jsou provize poněkud níže.  Přitom jeho náklady jsou okolo 4 hodin času + náklady na dopravu. Myslíte, že ty tři tisíce budou znamenat razantní úbytek poradců? Já pochybuji.

Prodlužme cyklus protáčení

Užitečnější je paragraf, který prodlužuje dobu, po kterou poradce za smlouvu ručí. Dnes byla tato doba nejčastěji dva roky. Pokud tedy klient do dvou let zrušil smlouvu, musel poradce část provize vracet. Později už nevracel ani korunu. To právě vedlo k rušení a znovuzakládání smluv po každých dvou letech. Nyní se má tato doba prodloužit na pět let. Toto by konečně mohlo mít pozitivní vliv na omezení protáčení. Už se totiž nebude protáčet co dva roky, nýbrž co pět let. To je jistě pozitivní.

Ubližme tím běžným lidem

Problém je v tom, že tyto alespoň částečně pozitivní kroky mají také svůj negativní dopad na klienty. Jakékoliv znevýhodnění poradců je impulsem pro ty špatné, aby zvýšili svoji aktivitu a co nejrychleji sjednali co nejvíce smluv podle aktuálních podmínek. To zvýší počet otravů v telefonu, počet požadovaných doporučení od stávajících klientů, počet nesmyslných smluv…

Prodloužení ručení za smlouvu přinese další problém. I poctiví poradci využívající IŽP pouze pro zajištění zdravotních rizik, budou muset více přemýšlet, jestli ušetřit sobě nebo klientovi. Pokud se totiž objeví nové pro klienta levnější pojištění, musí se poradce rozhodnout, zda současné nechat zrušit, muset tak vrátit část provize ale za to ušetřit pár korun klientovi. Klienti tak budou častěji ponecháváni napospas dražším pojišťovnám, i když by jinde mohli ušetřit.

Kam až to dojde?

V Anglii a Nizozemsku je provizní poradenství úplně zakázáno. V některých severských zemích je značně omezeno. I v parlamentu EU se objevují různé návrhy na regulaci poradenského trhu. Jednoho dne se tak může stát, že i u nás budou provize úplně zakázány. To by znamenalo konec pro většinu poradců. Odnesli by to především klienti. Těm by totiž neměl kdo radit.

Zkusme to jinak

Už dnes na trhu působí desítky poradců, kteří jsou placeni přímo klientem. Za to klienti získávají skutečné poradenství  a samotné produkty jsou už jen doplňkem.  Díky tomu často klient získá na produkty různé slevy, které by jinak nezískal a ve výsledku na tom tak může dokonce vydělat. Že by právě toto byla ta správná cesta? Já věřím, že ano.


Užitečné odkazy:

Jak snadno a rychle přijít o úspory

"Přebouchávání" v zájmu klienta aneb Pojišťovno, plač!

Přidat komentářAnti-spam: Sestav puzzle
¨Finanční plán