Finančním poradcem v dnešní době?

Být či nebýt finančním poradcem? Může najít další poradce vůbec nějaké uplatnění? Má šanci se uživit?

 

Velké poradenské společnosti každým dnem nabírají nové a nové spolupracovníky. Mnozí z nich a mnozí z těch, kteří spolupráci odmítají, řeší jednoduchou otázku: Jaký smysl má být miliontým poradcem? Někteří zjistí až časem, že nejsou zdaleka jediní ve svém oboru.

Registraci u ČNB pro sjednávání pojištění má 135 tis. lidí, licenci pro sjednávání investičních produktů 26 tis. lidí. Pod největšími poradenskými společnostmi je registrovaných 30 tis. lidí jako pojišťovací zprostředkovatelé - raději ani nezveřejňují kolik poradců pod sebou skutečně mají. Další poradci už opravdu uplatnění nemají!

Ne, jinak! Položme si jinou otázku. Má smysl být v dnešní době kvalitním finančním rádcem? Na tuto otázku už musím odpovědět Ano. Ze své praxe u OVB tuším kolik registrovaných poradců je také kvalitních a kolik poradců u své činnosti zůstane déle než rok.  Upřímně i přes relativní kvalitu mé bývalé struktury musím říci, že procento obou skupin je velice nízké.

Zejména ve velkých společnostech se setkáte jen s několika málo poradci, o kterých bych si dovolil říci, že jejich prioritou je kvalitní služba pro klienta. Nálada v těchto společnostech je taková, že kdo nepodepíše tolik a tolik jednotek (body za smlouvy - za IŽP nejvíce) je špatný a někdy je i potrestán, a naopak ti nejlepší jsou oslavováni a účastní se mnoha motivačních akcí. Bohužel jednotky za IŽP se těžko nahrazují jednotkami za rozumné smlouvy. Navíc ani finanční ohodnocení za uzavřené smlouvy není příliš motivující. Poradci zaměření na klienty proto nemají žádnou motivaci v takovýchto firmách zůstávat. Někteří změní společnost, mnozí ale skončí s dojmem, že svět finančního poradenství je nenávratně zkažený.

Noví poradci firem nezaměřených na proklientskou kvalitu tak uzavřou během prvních měsíců své působnost mnoho nevýhodných smluv a dříve než zjistí, jak moc jsou nevýhodné, s poradenstvím skončí, protože se jim přestane dařit. Kdo má tedy zachraňovat ty klienty s nevýhodnými smlouvami? No přeci ta hrstka vyvolených, těch, kteří se rozhodli bojovat za dobro klientů i na úkor vidiny milionových výdělků. Řekněme si upřímně - ani tak si nevydělají málo.

Těchto je však málo a nemají šanci opravovat všechny nevýhodné projekty. Právě zde vidím své uplatnění, uplatnění pro každého, koho tento obor zajímá a chtěl by také bojovat proti té hromadě rychloporadců. Je to sice dlouhá a trnitá cesta nekončícího vzdělávání se a utrpení působeného klienty, kteří nerozlišují poradce na dobré a špatné-vidí jen ty špatné.

To vše je důvodem, proč tvrdím: Kvalitních finančních rádců je kritický nedostatek.

Přidat komentářAnti-spam: Sestav puzzle
¨Finanční plán