Velké změny

Jak já, tak stránky za sebou máme relativně náročné období, které se projevovalo především pracovní neaktivitou, dlouhým odpojením webu a zejména nulovou aktualizací obsahu stránek. A nakonec i změnou adresy webu a změnou společnosti, pod kterou pracuji. Proč to všechno?

Hlavním důvodem bylo znelíbení se stránek vedení společnosti PlanSecur. Bylo jim vytčeno několik údajných právních a obsahových nesrovnalostí. Jednalo se konkrétně o nedostatečnou identifikaci mě jako poradce, malé zdůraznění společnosti PlanSecur a zavádějící název stránek. Bohužel odstranění oněch nesrovnalostí vedení nestačilo a byl jsem vyzván, abych začlenil vlastní prezentaci pod web společnosti, nebo stránky úplně zrušil a dále se na webu pracovně neprezentoval. Pokud tak neučiním, budu ze společnosti PlanSecur vyloučen.

 

Po konzultaci s několika lidmi z poradenské i právní branže jsem dospěl k názoru, že s klienty jednám já a tak mám právo se prezentovat sám za sebe. 1.11.2013 mi tedy začala měsíční výpovědní lhůta. Během které jsem ale nelenil a posouval mé služby dál k ještě vyšší kvalitě.

 

 Rozhodl jsem se od 1.12. přejít do společnosti Bonnet, která spolupracuje se všemi významnými pojišťovnami, investičními fondy, bankami a dalšími. Díky tomu rozšířím své portfolio o několik velice zajímavých produktů, které mi v PlanSecuru chyběli. Navíc není založená na pyramidové struktuře a tak se změní i veškeré principy fungování ve společnosti.

Ještě zajímavější věc, na které jsem začal pracovat, je software pro tvorbu finančních plánů. Ten jsem sice stále nedokončil, ale věřím, že až ho dokončím, tak se mé zpracování plánů stane jedním z nejkvalitnějších v oblasti bezplatného poradenství.

Kromě toho jsem po několika kolech diskuzí na sociálních sítích dospěl k novému názvu webových stránek – Peníze bez nožiček. Název se vztahuje k mému už dlouho používanému mottu:,,Peníze nemají nožičky! Samy nepřijdou, a pokud samy odcházejí, něco je špatně.“

A co plánuji na nejbližší měsíce? Určitě chci co nejdříve dokončit výše zmiňovaný software. Samozřejmě ho uvedu v praxi a nabídnu jeho výstupy současným i novým klientům.  Další plánovanou činností je napsání dvou článků odpovídajících na otázky, které velice často dostávám. Proč jsem odešel z OVB? Co jsem tím získal? Jaké jsou rozdíly mezi prací pod OVB a pod PlanSecurem? Věřím, že tím pomohu mnoha lidem, kteří přemýšlí nad prací v mém oboru.

Věřím, že Vám nabídnu zajímavý obsah a Vy se budete na mé stránky rádi a často vracet. Nebojte se mi napsat zprávu nebo komentář k článkům. Těším se na Vaše otázky i kritiku.


Odkazy:

Mé zkušenosti z OVB Roudnice nad Labem

Můj názor na PlanSecur

Základní informace o Bonnetu

 

Přidat komentářAnti-spam: Sestav puzzle
¨Finanční plán